Main Slider

5/slider-recent

จัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในนามสัมมาชีพชุมชน

07:19 0

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อหมู่ 8 ร่วมกันประชุมเพื่อหารือในกันจัดตั้งกลุ่มเพาะเลีี้ยงจิ้งหรีด ...

จำหน่ายไข่จิ้งหรีด มีทั้งแบบธรรมดา แบบครบเซ็ท

02:55 0

ไข่จิ้งหรีดจากบ้านฟาร์มลุงบิว มี 2 แบบ   อย่างแรก  เฉพาะไข่จิ้งหรีด   มีจำนวน 11 กล่องโฟม   1ถุง ราคาจำหน่าย   300 บาท  พร้อมส่งฟรีทั...

จิ้งหรีด ปราชญ์ชาวบ้าน สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ชุมชน

16:12 0

สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ลุงบิว (ปราชญ์ขาวบ้าน)เป็นวิทยากร ในการอบรมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย หัวข้อ  การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาชีพ  เพื่อตอบสนอ...

จิ้งหรีดแน่นๆ พร้อมออกขายผลงานคุณภาพจากครัวเรือนเป้าหมายบ้านแม่อ้อหมู่8

20:45 0

จิ้งหรีดแน่นๆ พร้อมออกขายผลงานคุณภาพจากครัวเรือนเป้าหมายบ้านแม่อ้อหมู่8 วันที่ 22 เมษายน 2560 บ้านฟาร์มลุงบิวเข้าเยี่ยมกลุ่มครัวเรื...

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิวเป็นตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านสร้างอาชีพ

23:20 0

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิวเป็นตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านสร้างอาชีพ บ้านฟาร์มลุงบิว มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถ...

ส่งมอบจิ้งหรีดให้กับผู้ร่วงโครงการสัมมาชีพชุนชนแม่อ้ออำเภอพาน

04:24 0

ส่งมอบจิ้งหรีดให้กับผู้ร่วงโครงการสัมมาชีพชุนชนแม่อ้ออำเภอพาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิวได้เป็นตัวแทนในการส่...

ยินดีต้อนรับผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้านที่ให้เกียรต์มาดูงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว

16:53 0

ยินดีต้อนรับผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้านที่ให้เกียรต์มาดูงานที่บ้านฟาร์มลุงบิวครับ บ้านฟาร์มลุงบิงมีความยินดีที่ท่านได้ให้เกียรติมาดูการเพ...

จิ้งหรีดสร้างรายได้สร้างอาชีพ

01:27 0

จิ้งหรีดสร้างรายได้สร้างอาชีพ         ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ บางท่านถูกเลิกจ้าง บางท่านบริษัทปิดกิจการ แต่รายจ่ายยังคงเดิม จำเป็นอย่างยิ่...

มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิว นอกจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแล้ว จะได้เห็นการเพาะเห็ดฟางโดย เพาะเชื้อเห็ดฟางเอง

00:51 0

มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิว การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจะได้เห็นการเพาะเห็ดฟางโดยเพาะเชื้อเห็ดฟางเอง การเพาะเห็ดฟางครั้งนี้เป็นการทดลอง...

22:54 0

อุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ว่าจะเป็น ลางไม้ บ่อซีเมนต์ กล่อง ก็ต้องมีการทำความสะอาด ตากแดด เพราะเป็นการป้องกันการติดเชื้อในจิ้งหรีดได้ครับ ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.