Main Slider

5/slider-recent

จัดทำ 5 ส ในฟาร์มจิ้งหรีดลุงบิว เก็บไข่จิ้งหรีด ทำความสะอาดโรงเรือนและกล่องเลี้ยง

07:07 0

จัดทำ 5 ส ในฟาร์มจิ้งหรีดลุงบิว เก็บไข่จิ้งหรีด  ทำความสะอาดโรงเรือนและกล่องเลี้ยง จิ้งหรีดในกล่องเลี้ยง จากจิ้งหรีดลุงบิว  เก็บไข่จ...

ช่วงนี้เลี้ยงจิ้งหรีดกับ ทำเห็ดฟาง

05:12 0

ช่วงนี้เลี้ยงจิ้งหรีดกับ ทำเห็ดฟาง เลี้ยงจิ้งหรีดเป็นงานตลอดทั้งปี แต่เห็ดฟางจะทำได้เยอะเฉพาะช่วงที่ทำนาเสร็จเท่านั้น ซึ่งก็คือช่วงนี้ครั...

การเลี้ยงจิ้งหรีดช่วงหน้าหนาว

06:47 0

การเลี้ยงจิ้งหรีดช่วงหน้าหนาว ช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ ท่านใดที่ประสบปัญหาจิ้งหรีด  ไม่กินอาหาร หรือ ตาย ดูแลให้ใกล้ชิดหน่อยคร...

จิ้งหรีดลุงบิว จัดประชุม กลุ่มสมาชิกสัมมาชีพ เพื่อแจ้งเรื่องเงินสนับสนุน

06:18 0

จิ้งหรีดลุงบิว จัดประชุม กลุ่มสมาชิกสัมมาชีพ เพื่อแจ้งเรื่องเงินสนับสนุน  และแจ้งเรื่องการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม จิ้งหรีดลุงบิว (บ้านฟาร์มลุง...

จิ้งหรีดลุงบิว หลายๆช่องทางในการขาย

21:36 0

จิ้งหรีดลุงบิว หลายๆช่องทางในการขายจิ้งหรีด จิ้งหรีดลุงบิว (ศูนย์การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิว มีช่องทางการขายจิ้งหรีดหลากหลายช่...

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8ร่วมกันทำงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว

16:34 0

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8ร่วมกันทำงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว รวมกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8 เพื่อให้กลุ่งเข้มแข็ง มีส...

จิ้งหรีดทอดส่งตามสั่ง

07:04 0

จิ้งหรีดทอดจากศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  จิ้งหรีดทอดสดๆ จากกระทะ  ปรุงรสด้วย รสดี   เกลือป่น  ทอดพร้อมใบเตย  เพิ่มความหอม...

จัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในนามสัมมาชีพชุมชน

07:19 0

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อหมู่ 8 ร่วมกันประชุมเพื่อหารือในกันจัดตั้งกลุ่มเพาะเลีี้ยงจิ้งหรีด ...

จำหน่ายไข่จิ้งหรีด มีทั้งแบบธรรมดา แบบครบเซ็ท

02:55 0

ไข่จิ้งหรีดจากบ้านฟาร์มลุงบิว มี 2 แบบ   อย่างแรก  เฉพาะไข่จิ้งหรีด   มีจำนวน 11 กล่องโฟม   1ถุง ราคาจำหน่าย   300 บาท  พร้อมส่งฟรีทั...

จิ้งหรีด ปราชญ์ชาวบ้าน สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ชุมชน

16:12 0

สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ลุงบิว (ปราชญ์ขาวบ้าน)เป็นวิทยากร ในการอบรมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย หัวข้อ  การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาชีพ  เพื่อตอบสนอ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.