Main Slider

5/slider-recent

จิ้งหรีดลุงบิว หลายๆช่องทางในการขาย

21:36 0

จิ้งหรีดลุงบิว หลายๆช่องทางในการขายจิ้งหรีด จิ้งหรีดลุงบิว (ศูนย์การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิว มีช่องทางการขายจิ้งหรีดหลากหลายช่...

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8ร่วมกันทำงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว

16:34 0

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8ร่วมกันทำงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว รวมกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8 เพื่อให้กลุ่งเข้มแข็ง มีส...

จิ้งหรีดทอดส่งตามสั่ง

07:04 0

จิ้งหรีดทอดจากศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  จิ้งหรีดทอดสดๆ จากกระทะ  ปรุงรสด้วย รสดี   เกลือป่น  ทอดพร้อมใบเตย  เพิ่มความหอม...

จัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในนามสัมมาชีพชุมชน

07:19 0

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อหมู่ 8 ร่วมกันประชุมเพื่อหารือในกันจัดตั้งกลุ่มเพาะเลีี้ยงจิ้งหรีด ...

จำหน่ายไข่จิ้งหรีด มีทั้งแบบธรรมดา แบบครบเซ็ท

02:55 0

ไข่จิ้งหรีดจากบ้านฟาร์มลุงบิว มี 2 แบบ   อย่างแรก  เฉพาะไข่จิ้งหรีด   มีจำนวน 11 กล่องโฟม   1ถุง ราคาจำหน่าย   300 บาท  พร้อมส่งฟรีทั...

จิ้งหรีด ปราชญ์ชาวบ้าน สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ชุมชน

16:12 0

สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ลุงบิว (ปราชญ์ขาวบ้าน)เป็นวิทยากร ในการอบรมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย หัวข้อ  การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาชีพ  เพื่อตอบสนอ...

จิ้งหรีดแน่นๆ พร้อมออกขายผลงานคุณภาพจากครัวเรือนเป้าหมายบ้านแม่อ้อหมู่8

20:45 0

จิ้งหรีดแน่นๆ พร้อมออกขายผลงานคุณภาพจากครัวเรือนเป้าหมายบ้านแม่อ้อหมู่8 วันที่ 22 เมษายน 2560 บ้านฟาร์มลุงบิวเข้าเยี่ยมกลุ่มครัวเรื...

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิวเป็นตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านสร้างอาชีพ

23:20 0

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิวเป็นตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านสร้างอาชีพ บ้านฟาร์มลุงบิว มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถ...

ส่งมอบจิ้งหรีดให้กับผู้ร่วงโครงการสัมมาชีพชุนชนแม่อ้ออำเภอพาน

04:24 0

ส่งมอบจิ้งหรีดให้กับผู้ร่วงโครงการสัมมาชีพชุนชนแม่อ้ออำเภอพาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิวได้เป็นตัวแทนในการส่...

ยินดีต้อนรับผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้านที่ให้เกียรต์มาดูงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว

16:53 0

ยินดีต้อนรับผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้านที่ให้เกียรต์มาดูงานที่บ้านฟาร์มลุงบิวครับ บ้านฟาร์มลุงบิงมีความยินดีที่ท่านได้ให้เกียรติมาดูการเพ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.