จิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิวได้เป็นหนึ่งในผู้ถูกคัดเลือกจาก มหาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้บ่มเพาะผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัย

03:46 0

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน จิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิวได้ถูกคัดเลือกจาก มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อคัดกรองบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ ในหัวข้...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.