การเลี้ยงจิ้งหรีดแบบละเอียด โดยบ้านฟาร์มลุงบิว

18:19 0

การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงจิ้งหรีด ไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ง่าย อยู่ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอจิ้งหรีด เป็นแมลงที่ คนไทยใช้บริโภคกันมา...

วีดีโอจิ้งหรีดจากบ้านฟาร์มลุงบิว รวมทั้งการเลี้ยงจิ้งหรีด กดที่นี่เพื่อเข้าชมต่อ

01:01 2

เลี้ยงในกล่องฟิวส์เจอร์บอร์ด () จิ้งหรีดกำลังไข่ใส่ถาดที่เตรียมไว้ แบบเลี้ยงในท่อซีเมนต์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.