เตรียมจิ้งหรีดเพื่อทอดในวันเกี่ยวข้าวลุงบิว

15:08 0

เตรียมจิ้งหรีดเพื่อทอดในวันเกี่ยวข้าว ในการเก็บจิ้งหรีดออกขายไม่มีอะไรซับซ้อน ลุงบิวจะใช้แผงไข่แผงใหม่พับเข้าหากันแล้วให้จิ้งหรีดขึ้นไปอยู...

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่าลืมดูแลจิ้งหรีดอย่างใกล้ชิดนะครับ

19:10 0

ภาพด้านล่างเป็นภาพที่ไปให้คำแนะนำนักเรียน การดูแล หลังจากจิ้งหรีดฟักเป็นตัวแล้ว และการทำความสะอาดกล่อง บ่อ เลี้ยง ช่วงที่น่าห่วงจิ้งหรีดท...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.