ผลที่ได้รับจากการนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้กับตัวเอง

22:52 0

สิ่งแรกที่ได้รับคือ มีเวลาอยู่กับครอบครัว ได้ทำกิจกรรมกับลูกๆ มีความสุขกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ หลายคน จำต้องออกจากบ้านทำงานต่างถิ่นทั้งๆท...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.