จิ้งหรีดสร้างรายได้สร้างอาชีพ

01:27 0

จิ้งหรีดสร้างรายได้สร้างอาชีพ         ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ บางท่านถูกเลิกจ้าง บางท่านบริษัทปิดกิจการ แต่รายจ่ายยังคงเดิม จำเป็นอย่างยิ่...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.