ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดลุงบิว จัดประชุมสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย

07:22 0

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ หมู่ 8 จัดประชุมโครงการการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน  โดยมีคร...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.