วิธีป้องกันการติดเชื้อและการปฏิบัติเมื่อจิ้งหรีดติดเชื้อ

16:03 0

วิธีป้องกันการติดเชื้อและการปฏิบัติเมื่อจิ้งหรีดติดเชื้อ ธรรมชาติของแมลงประเภทจิ้งหรีดจะมีองค์ประกอบในร่างกายครึ่งหนึ่งเป็นน้ำเพราะฉนั้นในกา...

ทำเห็ดฟางก้อนหลังทำนาเสร็จ

16:09 0

เห็ดฟาง เป็นเห็ดที่ทำรายได้ดีมากๆ ให้กับเกษตรกรหลังทำนาเสร็จ (ตัวอย่างสามารถมาดูได้ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิว) เห็ดฟางเกษตรกรจะทำใ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.