จัดทำ 5 ส ในฟาร์มจิ้งหรีดลุงบิว เก็บไข่จิ้งหรีด ทำความสะอาดโรงเรือนและกล่องเลี้ยง

07:07 0

จัดทำ 5 ส ในฟาร์มจิ้งหรีดลุงบิว เก็บไข่จิ้งหรีด  ทำความสะอาดโรงเรือนและกล่องเลี้ยง จิ้งหรีดในกล่องเลี้ยง จากจิ้งหรีดลุงบิว  เก็บไข่จ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.