จัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในนามสัมมาชีพชุมชน

07:19 0

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อหมู่ 8 ร่วมกันประชุมเพื่อหารือในกันจัดตั้งกลุ่มเพาะเลีี้ยงจิ้งหรีด ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.