บ้านฟาร์มลุงบิว จัดอบรมการรเลี้ยงจิ้งหรีดให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสัมมาชีพ

08:32 1

บ้านฟาร์มลุงบิว จัดอบรมการรเลี้ยงจิ้งหรีดให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสัมมาชีพ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม บ้านฟาร์มลุงบิว ต้อนรับกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เพื่อร...

จำหน่ายไข่จิ้งหรีดพร้อมเลี้ยงจากบ้านฟาร์มลุงบิว

22:46 1

ไข่จิ้งหรีด ไข่จิ้งหรีดพร้อมเลี้ยงจากบ้านฟาร์มลุงบิวเชียงราย จิ้งหรีด คือแมลงเศรษฐกิจที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งผู้เลี้ยงและผู้บริโภค...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.