จำหน่ายไข่จิ้งหรีด มีทั้งแบบธรรมดา แบบครบเซ็ท

02:55 2

ไข่จิ้งหรีดจากบ้านฟาร์มลุงบิว มี 2 แบบ   อย่างแรก  เฉพาะไข่จิ้งหรีด   มีจำนวน 11 กล่องโฟม   1ถุง ราคาจำหน่าย   300 บาท  พร้อมส่งฟรีทั...

จิ้งหรีด ปราชญ์ชาวบ้าน สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ชุมชน

16:12 0

สัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ ลุงบิว (ปราชญ์ขาวบ้าน)เป็นวิทยากร ในการอบรมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย หัวข้อ  การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาชีพ  เพื่อตอบสนอ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.