จิ้งหรีดแน่นๆ พร้อมออกขายผลงานคุณภาพจากครัวเรือนเป้าหมายบ้านแม่อ้อหมู่8

20:45 0

จิ้งหรีดแน่นๆ พร้อมออกขายผลงานคุณภาพจากครัวเรือนเป้าหมายบ้านแม่อ้อหมู่8 วันที่ 22 เมษายน 2560 บ้านฟาร์มลุงบิวเข้าเยี่ยมกลุ่มครัวเรื...

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิวเป็นตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านสร้างอาชีพ

23:20 0

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิวเป็นตัวแทนปราชญ์ชาวบ้านสร้างอาชีพ บ้านฟาร์มลุงบิว มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.