เลี้ยงจิ้งหรีดทำเกษตรพอเพียงกับบ้านฟาร์มลุงบิว

18:38 0

บ้านฟาร์มลุงบิว คือ ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวบ้านในนามบ้านฟาร์มลุงบิวขอแสดงความยินดีกับ ท่านที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีดและยึดเป็นอาชีพม...

วีถีพื้นบ้าน ทำเห็ดฟางหลังจากเสร็จจากการทำนา

19:37 1

หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จแล้ว ทุกๆ ปีชาวนาบ้านแม่อ้อได้ทำการเพาะเลี้ยงเห็ดฟางในนาข้าว ซึ่งก่อให้เกิดรายได้เป็นกอปเป็นกำโดยชาวบ้านจับกลุ่มก...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.