การเลี้ยงจิ้งหรีดแบบละเอียด โดยบ้านฟาร์มลุงบิว

การเลี้ยงจิ้งหรีด
การเลี้ยงจิ้งหรีด ไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ง่าย อยู่ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอจิ้งหรีด เป็นแมลงที่ คนไทยใช้บริโภคกันมานาน และแพร่หลาย เพราะมีรสชาติอร่อย สารอาหารสูง ในการจำหน่ายก็มีหลายแบบ เช่น ทอดขาย ขายส่ง ขายปลีก แปรรูป อัดกระป๋อง เป็นต้น ในวันนี้จะแนะนำการเลี้ยงจิ้งหรีด ตามแนวบ้านฟาร์มลุงบิว คือทำง่ายๆ ต้นทุนต่ำ ใช้วัสดุ ราคาไม่แพง สะดวก ทำความสะอาดง่ายอุปกรณ์การเพาะเลี้ยง
1.ไข่จิ้งหรีด

จากรูปข้างบนเราตักมาไว้ในกล่องโฟม (ดังรูปด้านล่างนี้)

2.กล่องฟิวเจอร์บอร์ด
ในการเตรียมกล่องฟิวส์เจอบอร์ด หรือบ่ นั้น อย่างแรกถ้าเป็นแบบบ่อใหม่ ต้องทำการแช่น้ำ ในที่นี้ลุงบิวใช้ต้นกล้วย แช่ไว้ ผัก ต้นไม้เล็กลงแช่ไว้ 1 อาทิตย์ แล้วล้างน้ำให้สะอาด ตากแห้ง 1-2 แดด กรณีเป็นฟิวเจอบอร์ด มีวิธีดังนี้ 1.ใช้เทปกาวติดรอบบริเวณขอบฟิวเจอร์บอร์ด (จิ้งหรีดจะไม่ปีนขึ้น เพราะมันกลัวความลี่น)
2.ใช้ไม้บรรทัดวัดจากขอบข้างเข้ามา 34 เซนติเมตร ทั้งสี่ด้าน แล้วทำการกรีดเพื่อผับขึ้นเป็นกล่อง
3.ทำการปิดเทบรอบขอบนอกให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ตัวอ่อนจิ้งหรีดสามารถปินออกไปได้ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
3.ลังไข่ แบบกระดาษ ยิ่งเยอะยิ่งดี4.จานสำหรับให้อาหาร น้ำ ใช้จานหรือวัสดุที่จิ้งหรีดเข้าไปกินได้

วงจรชีวิตจิ้งหรีด

ช่วง ระยะจาก ไข่-ตัวอ่อน
ระยะจากไข่ถึงตัวอ่อนใช้ระยะเวลา 7-12 วัน กรณีอุณหภูมิช่วงหน้าร้อน และระยะเวลา 15-25 วันช่วงหน้าหนาวหรืออากาศเย็น
หลังจากฟักแล้วก็ไปวางไว้ในกล่องที่เตรียมไว้

การให้อาหารระยะตัวอ่อน

-ช่วงที่เป็นตัวอ่อนให้ใช้อาหารไก่เล็ก บด หรือต่ำให้ละเอียดคลุกกับร่ำอ่อนโรยให้ทั่วกล่อง
การให้อาหารหลังจากจิ้งหรีดเริ่มโตประมาณ 2-3อาทิตย์
-ผัก ไบไม้ ไบหญ้า ผักผลไม้ทั่วไป
การให้น้ำ
-ควรใช้ฟองน้ำชุปน้ำให้ชุ่มแล้วน้ำไปวางไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ระวังอย่าให้น้ำเลอะออกมาเพราะตัวอ่อนอาจจมน้ำ
ช่วงระยะโตเต็มวัย ระยะผสมพันธ์ -วางไข่
จิ้งหรีจะใช้เวลาระยะ 45-50 วันซึ่งพร้อมที่จะวางไข่ ให้ฟังเสียงจิ้งหรีดร้อง ระยะเสียงจิ้งหรีดอาทิตย์แรกเสียงร้องสำหรับหาคู่ หลังจากนั้นเสียงจิ้งหรีดจะร้องถี่ และดัง ให้เอาภาชนะ เพื่อเป็นที่วางไข่
ดังรูปนี้ไข่ในสถานที่ที่เราเตรียมไว้ให้ ระยะเวลาในการเก็บไข่ ประมาณ 2-3 คืนแล้วก็เก็บไว้ใสภาชนะที่เราเตรียม ถ้าเป็น ขันน้ำก็ให้ฟักในขันได้เลย แต่ถ้าเป็นดังรูปให้เอาใส่กล่องโฟมจะฟักเร็วขึ้น
หลังจากเราเก็บไข่ได้ตามต้องการแล้ว ก็ให้เว้นระยะอีกวันถึงสองวัน งดให้อาหารเม็ด ให้ผัก หรือผลไม้เพื่อเตรียมออกขายต่อไป และยังคงมีไข่ในท้องเพื่อเพิ่มความอะหร่อยให้กับลูกค้า
กล่าวโดยสรุป
การเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ง่ายและก็ไม่ยาก หากแต่ละสถานที่จะไม่เหมือนกันก็ให้เรียนรู้ตามสภาพออากาศ แต่สิ่งสำคัญที่สุด ในการเลี้ยงจิ้งหรีด คือ ความสะอาด ให้สถานที่เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นบ่อ หรือ เป็นตู้ กล่องอะไรก็ตาม ให้ตากแดดอุปกรณ์ การเลี้ยงเพื่อฆ่าเชื้อทุกครั้ง หลังจากเก็บจิ้งหรีดออกหมดแล้ว อุปกรณ์ เช่น แผงไข่ ขั้นน้ำ ที่วางอาหาร ผ้าที่ปิด หรือ ฝาปิด เท่านี้ก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วครับ
บ้านฟาร์มลุงบิวขอให้ทุกท่านที่เดินทางตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประสบความสำเร็จในอาชีพ จากประสบการณ์ที่เลี้ยงมา พอเป็นแนวทางให้กับทุกท่านที่ต้องการจะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพ หรืออาชีพเสริมครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.