กลุ่มแม่บ้านอำเภอเทิงให้เกียรติดูงานที่ฟาร์มลุงบิวครับ

กลุ่มบ้านใหม่ หมู่ 10 อำเภอเทิงได้ให้เกียรติมาดูงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว รู้สึกดีใจมาครับที่มีกลุ่มผู้สนใจวิถีการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กันมากขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มบ้านใหม่ หมู่ 10 อำเภอเทิงนั้นคงได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกันทุกๆท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.