เลี้ยงจิ้งหรีดทำเกษตรพอเพียงกับบ้านฟาร์มลุงบิว

บ้านฟาร์มลุงบิว คือ ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวบ้านในนามบ้านฟาร์มลุงบิวขอแสดงความยินดีกับ ท่านที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีดและยึดเป็นอาชีพมาณ ที่นี้ด้วยครับ ในภาวะรายได้ต่ำ รายจ่ายสูง การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดครับ
หากท่านกำลังมองหาอาชีพ
-เลี้ยงไก่
-เลี้ยงจิ้งหรีด
-เลี้ยงกบ
-เพาะเห็ดฟาง

บ้านฟาร์มลุงบิว ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย บ้านฟาร์มลุงบิวคือศูนย์เรียนรู้วิถีชาวบ้าน


ในนามบ้านฟาร์มลุงบิวขอแสดงความยินดีกับ ท่านที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีดและยึดเป็นอาชีพมาณ ที่นี้ด้วยครับ ในภาวะรายได้ต่ำ รายจ่ายสูง การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดครับหากท่านกำลังมองหาอาชีพ

บ้านฟาร์มลุงบิว
ได้มีโอกาสแนะนำการเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับ นักเรียนในโรงเรียน โดยหวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางเลือกสำหรับประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียน


บ้านฟาร์มลุงบิวมีโอกาสเปิดทางเลือกให้กับ นักเรียนที่ฝึกอาชีพ ในนามศูนย์เรียนรู้ม่อนแสงดาว จังหวัดเชียงรายกลุ่มแม่บ้านอำเภอเทิง ให้เกียรติมาดูงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว เพื่อเสริมอาชีพให้กับแม่บ้านหลังจาก

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.