ผลที่ได้รับจากการนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้กับตัวเอง

สิ่งแรกที่ได้รับคือ มีเวลาอยู่กับครอบครัว ได้ทำกิจกรรมกับลูกๆ มีความสุขกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่หลายคน จำต้องออกจากบ้านทำงานต่างถิ่นทั้งๆที่ รักคิดถึง ห่วงใย ลูกๆที่อยู่บ้าน แต่เพราะความจำเป็นเรื่อง ..เงิน..ปัญหานี้ลูงบิวก็ประสบมาเช่นกัน
จึงตัดสินใจหันมาทำงานอิสระ เพื่อมีเวลาให้กับลูกชายที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวัน และเลือกที่จะนำแนวพระราชดำริมาใช้กับครอบครัวและตนเอง ทำให้ชีวิตการเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่ง รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการเลี้ยงจิ้งหรีด
หากท่านเป็นอีกคนหนี่งที่อยู่ในวังวลของการหางาน หาเงิน ลองหยุดคิดแล้วหาทางปรับการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ สำหรับลุงบิวได้พบคำตอบแล้ว ดังวีดีโอที่ท่านได้ชม (เป็นวิีถีชีวิตชาวบ้านในแบบที่เงินไม่สามารถซื้อได้ แต่ต้องทำด้วยตนเอง ) ขอบคุณท่านที่แวะชมบ้านฟาร์มลุงบิว ครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.