อุปกรณ์และ องค์ประกอบของการทอดจิ้งหรีดขายในสถานที่ต่าง


ภาพตู้จิ้งหรีดสำหรับทอดขายตามสถานที่ต่างๆ
องค์ประกอบของการทอดจิ้งหรีดขายตามสถานที่ต่างสิ่งที่ต้องมี คือ
1.ป้ายสำหรับแนะนำ ราคา หรือเชิญชวน
2.กล่องสำหรับใส่จิ้งหรีด แบบ ตัวเป็นๆ ดังภาพ
3.ภาชนะที่ใส่จิ้งหรีดขาย ควรเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง
4.ชั้นที่วางขายจิ้งหรีดที่ทอดแล้ว ดังภาพด้านบน
5.นามบัตรควรมี สำหรับขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ
6.ที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์จำเป็น เช่น น้ำมัน กระทะ ตะหลิว เครื่องปรุง กระดาษซับมัน แกส ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.