มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิว นอกจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแล้ว จะได้เห็นการเพาะเห็ดฟางโดย เพาะเชื้อเห็ดฟางเอง

มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิว การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจะได้เห็นการเพาะเห็ดฟางโดยเพาะเชื้อเห็ดฟางเอง การเพาะเห็ดฟางครั้งนี้เป็นการทดลอง เพาะเชื้อเห็ดฟางเอง และทำเป็นก้อนเพื่อทดสอบว่าเห็ดฟางออกดอกดีแค่ไหน นอกจากเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วลุงบิวยังทำเห็ดฟางหลังทำนาโดยจะทำแบบเห็ดฟางกอบเตี้ย ซึ่งมีแม่พิมพ์รายละเอียดขั้นตอนนั้นจะนำมาให้ดูกันอีกครั้งครับ
ภาพที่ท่านได้ชมเหล่านี้เป็นเห็ดฟางที่ทำในนาข้าว เห็ดฟางกองเตี้ยที่นิยมทำกันหลังเสร็จนาแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.