ส่งมอบจิ้งหรีดให้กับผู้ร่วงโครงการสัมมาชีพชุนชนแม่อ้ออำเภอพาน

ส่งมอบจิ้งหรีดให้กับผู้ร่วงโครงการสัมมาชีพชุนชนแม่อ้ออำเภอพาน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิวได้เป็นตัวแทนในการส่งมอง จิ้งหรีดให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ามาฝึกอบรมที่บ้านฟาร์มลุงบิว
โดยการนำของพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และปราชญ์ชุมชนทั้ง 5 ท่าน

 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.