จัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในนามสัมมาชีพชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
ทางกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อหมู่ 8 ร่วมกันประชุมเพื่อหารือในกันจัดตั้งกลุ่มเพาะเลีี้ยงจิ้งหรีด

กลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  หลังจากที่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มโดยการนำของหน่วยงานรัฐ สามารถเปิดโอกาสทางการจำหน่าย  และสามารถต่อยอดการแปรรูปจิ้งหรีด  ไม่ว่าจะเป็น  จิ้งหรีด ทอด  น้ำพริกจิ้งหรีด เพื่อเป็นสินค้าประจำหมู่บ้าน และเป็นสินค้าโอทอป  ต่อไป

 ศุนย์การเรียนรู้บ้านฟาร์มลุงบิว เป็นศูนย์กลางประสานงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน (การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด)
สามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 081-8858011

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.