กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8ร่วมกันทำงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8ร่วมกันทำงานที่บ้านฟาร์มลุงบิว
รวมกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแม่อ้อหมู่ 8 เพื่อให้กลุ่งเข้มแข็ง
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ
ให้กับครัวเรือน ทุกๆ ครัวเรือนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.