จิ้งหรีดลุงบิว จัดประชุม กลุ่มสมาชิกสัมมาชีพ เพื่อแจ้งเรื่องเงินสนับสนุน

จิ้งหรีดลุงบิว จัดประชุม กลุ่มสมาชิกสัมมาชีพ เพื่อแจ้งเรื่องเงินสนับสนุน  และแจ้งเรื่องการรับสมาชิกใหม่เพิ่ม

จิ้งหรีดลุงบิว (บ้านฟาร์มลุงบิว ) ได้แจ้งเรื่องการรับสมาชิกใหม่  สำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว และเป็นกลุ่มสัมมาชีพชุมชน
              จากความสำเร็จของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่อ้อ  (การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด)ได้มีครัวเรือนสนใจแจ้งความจำนนในการเข้าเป็นกลุ่มเพ่ิมเติม    
วันที่ 14 กลุ่มได้ประชุมหารือในการรับสมาชิก เพ่ิ่ม พร้อมกับ เก็บเงินออมสำหรับผู้ที่เข้ากลุ่ม


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.