บ้านฟาร์มลุงบิว จัดอบรมการรเลี้ยงจิ้งหรีดให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสัมมาชีพ

บ้านฟาร์มลุงบิว จัดอบรมการรเลี้ยงจิ้งหรีดให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสัมมาชีพ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม บ้านฟาร์มลุงบิว ต้อนรับกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เพื่อรับการอบรม การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาชีพ เสริมรายได้ให้กับครัวเรือน  ทั้งนี้สมาชิกทั้งหมด21 ท่านเข้าร่วมการอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฟาร์มลุงบิว

ลุงบิวมีการนำเสนอผ่านวีดีทัศน์ ขั้นตอนการเลี้ยงจิ้งหรีด 
องค์ประกอบการเลี้ยงจิ้งหรีด   ข้อควรระวัง  การจัดจำหน่าย การขยายพันธ์เอง  ซึ่งกลุ่มเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ทุกท่านมีความต้องการที่จะมีอาชีพเสริม และเปิดความรู้อาชีพใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ ต่อไป

1 ความคิดเห็น:

 1. Your Affiliate Money Making Machine is waiting -

  And earning money online using it is as simple as 1..2..3!

  This is how it works...

  STEP 1. Choose affiliate products you want to push
  STEP 2. Add PUSH BUTTON TRAFFIC (it takes JUST 2 minutes)
  STEP 3. See how the system explode your list and sell your affiliate products on it's own!

  Are you ready to make money automatically?

  Click here to launch the system

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.