ลุงบิวร่วมเสวนาจิ้งหรีดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาบ้านฟาร์มลุงบิวได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมเสวนาเกี่ยวกับจิ้งหรีด ซึ่งมีหลายฝ่ายเข้าร่วมประกอบด้วย ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายวิชาการ ผู้เชียวชาญด้านแมลง โดยมีท่าน ผ.อ ไพรัชเป็นประธานในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศร่วมแสดงความคิดเห็น

อาจารย์สรุปรายละเอียดหัวข้อเสวนา

ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจทั้งในด้าน บริโภค การดูแลรักษา การให้อาหารจิ้งหรีด ร่วมทั้งระบบนิเวศน์ของจิ้งหรีด แนวทางการ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.